TopSliderVilkaar.jpg

Versionsnummer 1.2 gældende fra den 28. september 2023

1. INDLEDNING, VILKÅR OG DEFINITIONER

Hjemmesiden Casinohouse.dk ejes og drives af SK Gaming ApS (CVR nr. 37686611)
kundeservice@casinohouse.dk
Telefon: 32 17 70 07
SK Gaming ApS har dansk spillelicens fra Spillemyndigheden (19-0815058), som giver tilladelse til at udbyde onlinekasino i Danmark.

De efterfølgende vilkår finder anvendelse i ethvert forhold mellem SK Gaming ApS (herefter kaldet ‘Casinohouse.dk’) og en enhver bruger/kontohaver (herefter kaldet ‘Spilleren’) af Casinohouse.dk’s hjemmeside. Vilkårene betegnes i det følgende som ‘vilkår’. Ved oprettelse af en spilkonto på Casinohouse.dk indgår Spilleren kontrakt med Casinohouse.dk. Udover de beskrevne vilkår gælder de individuelle spilleregler for alle tilgængelige spil på Casinohouse.dk. Spilleregler for hver enkelt spil på Casinohouse.dk, kan findes under hvert spil, hvor de vil være defineret fra spiludviklerne.

Casinohouse.dk forbeholder sig ret til – til enhver tid og uden forudgående varsel – at ændre nedenstående vilkår. Såfremt vi ændrer de af Spilleren accepterede betingelser vil Casinohouse.dk orientere om dette.

2. PERSONDATA- OG PRIVATLIVSPOLITIK

I denne privatlivspolitik får du indsigt i, hvilke data vi indsamler, årsagen til at vi indsamler dem, og hvad vi bruger dem til.

Privatlivsspolitikken gælder for alle de personlige oplysninger, du personligt afgiver til os, eller som vi indsamler om dig, når du enten er spiller (kunde) på Casinohouse.dk, eller når du besøger vores website www.casinohouse.dk. Se hele Persondata- og Privatlivspolitikken.

Hvis du har spørgsmål til eller ønsker at klage over behandlingen af personoplysninger, kan du altid kontakte Casino House via nedenstående kontaktoplysninger:

Casino House
Att: Dataansvarlig
Skjulhøj Allé 15
2720 Vanløse
E-mail: kundeservice@casinohouse.dk

Du kan også rette henvendelse til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

3. SPILKONTO

For at kunne oprette en spilkonto hos Casinohouse.dk, skal følgende krav være opfyldt:
• Minimum 18 år
• Dansk CPR-nummer og MitID
• Bopæl i Danmark

Det er kun muligt at oprette én spilkonto per unik CPR-nummer.

Det er Spillerens eget ansvar, at samtlige af de oplysninger, der indtastes i forbindelse med registreringen, er korrekte. Registrering med ukorrekte oplysninger kan medføre suspension og udelukkelse. Manglende eller ufuldstændige oplysninger vil kunne betyde, at en valgt handling ikke kan gennemføres, herunder at Spilleren ikke kan deltage i spil, eller at gevinster ikke kan overføres til Spillerens NemKonto.

Det vil være påkrævet at benytte MitID ved oprettelsen af spilkonto på Casinohouse.dk.

En spilkonto hos Casinohouse.dk er personlig og Spilleren deltager i spillene som privatperson og udelukkende med fritids- og underholdningsmæssig henblik. Spilleren spiller således udelukkende på egne veje og aldrig på vegne af andre personer.

Efter en ny registrering vil Casinohouse.dk kontrollere og verificere at alle indtastede oplysninger er korrekte og i overensstemmelser med den offentlige personregistrering. 

Ved registrering på Casinohouse.dk samt ved alle efterfølgende login, kontrollerer Casinohouse.dk om Spilleren er registreret i Spillemyndighedens register for frivilligt udelukkede spillere (ROFUS). Hvis dette er tilfældet, vil en spilkonto ikke kunne oprettes eller benyttes.

Ved oprettelse af en spilkonto skal Spilleren definere en indbetalingsgrænse. Denne funktion giver mulighed for at begrænse beløbet, som der kan indbetales til en spilkonto online pr. dag, uge eller måned. Det er ikke muligt at spille hos Casinohouse.dk, hvis der ikke er angivet en indbetalingsgrænse. Denne funktion er obligatorisk for at få adgang til spillene. Disse beløb kan til enhver tid nedsættes med øjeblikkelig effekt, men en forøgelse træder først i kraft 24 timer efter anmodningen fremsættes. Vores kundeservicemedarbejdere vil kunne forsyne dig med flere informationer efter ønske, men vil ikke kunne underkende grænser, som du har sat. Har en Spiller midler indestående på en suspenderet eller midlertidigt selvudelukket konto, vil disse midler forblive indestående på spilkontoen. Ønsker Spilleren disse midler udbetalt, skal denne rette henvendelse til Casinohouse.dk’s kundeservice på kundeservice@casinohouse.dk. Ved endelig selvudelukkelse vil midlerne blive udbetalt til Spillerens NemKonto umiddelbart efter udelukkelsen har fundet sted.

For sårbare unge kan spillet være en måde at flygte væk fra problemerne på. For andre unge er det oplevelsen af at få et kick, der driver dem, og som kan skabe afhængighed.

Som pårørende er det væsentligt at have en forståelse for, hvad der driver den unge til at spille. Kun myndige personer over 18 år med MitID kan få adgang til at spille på Casinohouse.dk, men selv en myndig person kan have brug for at tale om sit spil.

Hvis du eller den unge har brug for nogen at tale med om spillet, kan du kontakte Center for Ludomani.

Hvis nogen du kender, viser ovenstående advarselstegn, anbefaler vi, at du opfordrer personen til at kontakte Casino House eller opsøge hjælp andre stede

Du kan selvfølgelig også kontakte vores kundeservice for at diskutere sagen med dem. Der findes også støtteorganisationer, som er tilgængelige til at hjælpe personer, som påvirkes af spilleproblemer.

Casinohouse.dk forbeholder sig retten til:

• Nægte at registrere et nyt kundeforhold, fx. ved mistanke om snyd, bedrageri eller anden ulovlig aktivitet.
• Lukke en eksisterende spilkonto, fx. ved mistanke om snyd, bedrageri eller anden ulovlig aktivitet.
• Afslutte et kundeforhold uden begrundelse, fx. ved mistanke om snyd, bedrageri eller anden ulovlig aktivitet.
• Tilbageholde indestående midler såfremt Casinohouse.dk har mistanke om at Spilleren har udnyttet Casinohouse.dk’s hjemmeside, tekniske fejl på denne eller på anden måde at have udnyttet softwaren på Casinohouse.dk.
• Lukke en spilkonto for en pårørende til en uautoriseret Spiller, herunder ægtefælle, partner, forælder eller barn.
• Ikke at udbetale gevinster, som er vundet grundet fejl i spilsoftwaren.

Lukkes en spilkonto grundet ovenstående eksempler, vil eventuelle indestående midler blive udbetalt til Spillerens NemKonto umiddelbart efter lukningen har fundet sted, dog med den undtagelse af tilfælde af formodning om svig eller indbetaling fra 3. parts midler.

Casinohouse.dk forbeholder sig ligeledes retten til at suspendere en spilkonto, såfremt der fattes mistanke om at Spilleren er formodet skyldig i et eller flere af følgende forhold :
• Opfordring eller medvirken til snyd eller bedrageri som f.eks. aftalt spil eller lignende ulovlig aktivitet
• Hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme
• Forsøg på hacking af Casinohouse.dk herunder spilkonto og alle andre elektroniske systemer
• Forsøg på uretmæssig at have opnået gevinst ved f.eks. snyd eller brugen af en computer eller anden automatisk system designet til at vinde over klientprogrammet eller Casinohouse.dks software.
• Anden utilbørlig eller mistænksom adfærd der efter Casinohouse.dk’s opfattelse, strider mod hensigten med spillet og dettes funktioner

Spil kan skabe afhængighed, og Casinohouse.dk forbeholder sig retten til at lukke enhver spilkonto, hvis Casinohouse.dk er af den opfattelse, at det vil medføre økonomiske eller personlige problemer for Spilleren. Se venligst vores side med Spil med omtanke.

Såfremt der sker ændringer i de oplysninger som Spilleren har afgivet i forbindelse med registreringen på Casinohouse.dk, fx ændring af Spillerens telefonnummer, navn eller adresse m.v., er Spilleren forpligtet til at foretage eventuelle ændringer via sin spilkonto på Casinohouse.dk.

Spilleren har via sin spilkonto adgang til oplysninger om denne. Herunder saldo, spilhistorik (indsatser, gevinster, tab osv.), ind- og udbetalinger, gebyrer og eventuelle øvrige transaktioner i tilknytning til spilkontoen. Oplysningerne vil være tilgængelige på spilkontoen for de seneste 12 måneder.

4. SPIL MED OMTANKE

Når du spiller hos Casinohouse.dk er det vigtigt, at du har styr på din spilaktivitet.
Alt spil er udelukkende underholdning og føler du ikke, at du har styr på dit spil, er det vigtigt at du ser på, om du er i risiko for at have et problemfyldt spiladfærd.

Læs alt omkring vores hjælp omkring problemfyldt spiladfærd på Spil med omtanke.

5. IND- OG UDBETALING

Hos Casinohouse.dk benyttes Nets til indbetalinger via Netaxept (Nets) og alle udbetalinger bliver foretaget til NemKonto tilknyttet Spillerens CPR-nummer.
Der er ingen gebyrer på hverken ind- eller udbetalinger for Spilleren. Der accepteres kun danske kroner (DKK) som valuta.

Der kan indbetales med følgende:
• Dankort
• VISA
• MasterCard
• Maestro
• MobilePay

Det er ikke muligt at indbetale på andre måder end de ovenstående, herunder ikke kontanter. Der er ikke muligt at spille på kredit eller overføre mellem individuelle spilkonti. Alle benyttede betalingskort skal verificeres ved at uploade billede via Min profil - Betalingskort, før det er muligt at udbetale. Dette gøres for at leve op til reglerne for hvidvask i spillelovgivningen.

Alle udbetalinger sker til den NemKonto, som er tilknyttet Spillerens CPR-nummer. Det er ikke muligt at få udbetalt indestående på andre måder. Alle indbetalinger og udbetalinger vil have transaktionsteksten SK Gaming ApS i Spilleren netbank. Gevinster indsættes straks på Spillerens spilkonto efter spillets afslutning.

Casinohouse.dk holder Spillerens midler adskilt fra SK Gaming ApS egne midler på en modregningsfri konto i et dansk pengeinstitut. Således vil alle Spillere til enhver tid være sikret deres indestående og eventuelle udestående gevinster i forbindelse med en endelig lukning af Casinohouse.dk.

Spilleren er ansvarlig for kun at benytte eget kreditkort/betalingsmiddel på sin spilkonto. Det er ikke tilladt, at bruge en anden persons kreditkort/betalingsmiddel på egen spilkonto, heller ikke med kortindehaverens accept. Casinohouse.dk forbeholder sig retten til at afvise udbetaling af eventuelt indestående til en spiller, såfremt denne har benyttet sig af en anden persons kreditkort/betalingsmiddel på sin spilkonto.

Indbetales der til en spilkonto med midler fra 3. part, er SK Gaming ApS underlagt reglerne fra Finanstilsynet og Spillemyndigheden om at indberette dette som forsøg på hvidvask. Det er derfor yderst vigtigt at understrege, at der kun må foretages indbetalinger fra egne midler. Spilleren risikerer et retsligt efterspil samt konfiskering af eventuelt indestående.

Der gælder følende generelle grænser for betalinger hos Casinohouse.dk:

Indbetaling:
• Minimum 50 kr. per transaktion
• Maksimum 10.000 kr. per transaktion

Udbetaling:
• Minimum 100 kr. per transaktion
• Maksimum 50.000 kr. per transaktion/dag

De personlige indbetalingsgrænser vil altid overskrive ovenstående, så det ikke er muligt at indbetale mere end grænserne er sat til. Casinohouse.dk er ikke ansvarlig for eventuelle begrænsninger og gebyrer fastsat og opkrævet af kortudsteder (fx VISA-gebyr og transaktions- og beløbsbegrænsninger). Spilleren er ansvarlig for, at midler som til enhver tid indestår på dennes spilkonto er lovlige midler. Det er ikke muligt at udbetale fra en spilkonto, så længe der er en aktiv bonus. 

Casinohouse.dk forbeholder sig retten til at afvise indbetalinger uden begrundelse.

6. SPILLEREGLER

Forlades spillet, frivilligt eller grundet tekniske problemer, gemmes spillet hos Casinohouse.dk og Spilleren har mulighed for – via sin spilkonto – at genetablere forbindelsen og fortsætte spillet efter afbrydelsen. Der kan forekomme et par minutters forsinkelse før spillet kan ses på Spilleren spilkonto, såfremt spillet blev afbrudt grundet manglende forbindelse. Skulle dette grundet en teknisk fejl ikke ske, vil Casinohouse.dk refundere indsatsen til Spilleren ved at indbetale et tilsvarende beløb på spilkontoen.

Spilleren accepterer at alle spil på Casinohouse.dk benytter en tilfældighedsgenerator, som afgør vilkårligt genererede begivenheder i forbindelse med afvikling af spil på Casinohouse.dk. Såfremt resultatet der vises på Spillerens computer ikke stemmer overens med Casinohouse.dk servers resultatet, er det resultatet i serveren der anvendes og er gyldigt. Alle spil er certificeret af en af Spillemyndigheden akkrediteret testvirksomheder, der sikrer at alle spil bliver afviklet i henhold til reglerne om tilfædig genereret resultater. SK Gaming ApS har alle nødvendige certificeringer fra Spillemyndigheden til at kunne udbyde alle spil på Casinohouse.dk.

Casinohouse.dk forbeholder sig retten til at lukke eller pause et igangværende spil grundet mistanke om, eller, faktiske tekniske problemer. Spillet vil blive stoppet midlertidigt, indtil et eventuelt problem er afklaret. Spillet vil herefter bliver genoptaget. Såfremt en spiller oplever fejl eller lignende i et igangværende spil, opfordres der til at afbryde spillet og kontakte Casinohouse.dk’s kundeservice, som vil undersøgen sagen nærmere og afklare denne. Dette vil ske via spilsession-logs og spilhistorik. Spilleren vil herefter bliver informeret herom.

Spilleregler og features er individuelle for hvert spil. Spilleren kan se spillereglerne for det enkelte spil, når spillet åbnes.

7. FORTRYDELSES- OG REKLAMATIONSRET

Ved køb af spil hos Casinohouse.dk er der ingen fortrydelsesret. Når spillet er købt, kan det derfor ikke efterfølgende annulleres. Dette er i overensstemmelse med Forbrugeraftaleloven.

Du har dermed ikke 2 års reklamationsret, da der er tale om en tjenesteydelse. Hvis du oplever problemer og eller ikke er tilfreds med vores tjenesteydelse, bedes du venligst kontakte os på 32 17 70 70.

8. MANGLENDE OVERHOLDELSE AF VILKÅR

Casinohouse.dk kan ikke holdes ansvarlig for tab, skader, omkostninger, gebyrer eller anden form for udgifter, såfremt de er opstået grundet overtrædelse af de på denne side beskrevet vilkår, ved overtrædelse af lovgivningen på spilområdet, eller såfremt kontohaveren har overladet (både med eller uden tilladelse) adgangen til sin spilkonto til tredjepart.

Såfremt betingelserne ikke overholdes forbeholder Casinohouse.dk sig ret til at tilbageholde eventuelt indestående på den pågældende spilkonto, indtil en undersøgelse eller retssag omkring forholdende er afsluttet.

9. ANSVAR FOR SPILKONTO

Spilleren er selv ansvarlig for sikkerheden på sin computer, mobil eller tablet. Casinohouse.dk foreslår at holde sin computer, mobile eller tablet opdateret med nyeste sikkerhedsforanstaltninger og til hver en tid at benytte opdateret software. Såfremt en Spillers spilkonto tilgås fra tredjepart som følge af fx virus, spyware eller anden malware, er det Spillerens/kontohaverens eget ansvar og Casinohouse.dk kan ikke holdes ansvarlig for tab heraf. Ligeledes er Casinohouse.dk ikke ansvarlig for tekniske fejl på spillerens egen computer, internetforbindelse eller anden teknisk udstyr, som spilleren benytter.

Spilleren, og dermed kontoindehaveren, må ikke give andre adgang eller overlade sin personlige login-identitet eller sit password til andre personer. Spilleren er selv ansvarlig for samtlige transaktioner og profilændringer, såfremt Spilleren selv har foretaget transaktionen, eller hvis transaktionen er blevet muliggjort ved Spillerens uforsvarlige eller uagtsomme adfærd, fx hvis Spilleren har overladt adgangskoden til andre, eller hvis uvedkommende er kommet i besiddelse af adgangskoden. Hvis Spilleren videregiver, fortæller, deler eller mister sit brugernavn og/eller password, kan Casinohouse.dk ikke holdes ansvarlig for eventuelle tab, som kontoindehaveren lider i denne forbindelse.

Spilleren opfordres til løbende at holde øje med evt. misbrug af sin konto. Følgende ting kan hjælpe til at opdage eventuelt misbrug:

• Efter login kan du se tidspunktet for dit sidste login. Hvis disse data ikke stemmer overens med dit sidste login, kan der være tale om misbrug af din spilkonto.
• Hvis saldoen ikke stemmer overens med det beløb, du lod stå på kontoen ved sidste login, kan der være tale om misbrug af din spilkonto.
• Hvis du under ‘Min konto’ og ‘Transaktioner’ kan se, at der har været spillet i et tidsrum, hvor du ikke har været logget ind, kan der være tale om misbrug af din spilkonto.

Såfremt Spilleren oplever mistanke om misbrug af sin spilkonto bør man straks kontakte Casinohouse.dk kundeservice på kundeservice@casinohouse.dk. Når spærringen af spillerens konto er bekræftet af Casinohouse.dk, er spilleren ikke længere ansvarlig for misbrug af dennes konto.

10. SPIL PÅ CASINOHOUSE.DK FRA UDLANDET

Spil med en gyldig spilkonto på Casinohouse.dk under ophold i udlandet, kan være forbudt i henhold til den lokale lovgivning, og Casinohouse.dk har ikke ansvar herfor.

11. OPHØR AF SPILKONTO

Spilleren kan til hver en tid via Casinohouse.dk opsige sin spilkonto. Ved ophør lukkes Spillerens spilkonto, og Spillerens indestående på spilkontoen overføres til Spillerens NemKonto indenfor 5 bankdage efter lukning af spillerens spilkonto. 

Bemærk at eventuelle tilbageværende bonusser af alle slags, vil bortfalde i forbindelse med ophør af spilkontoen.
Casinohouse.dk opbevarer Spillerens data indtil 5 år efter ophør af Spillerens profil. Dette er et lovkrav og beskrives i Bekendtgørelsen om onlinekasino.

12. VILKÅR FOR BONUSSER OG KAMPAGNER

Casinohouse.dk tilbyder i visse tilfælde en Spiller en bonus for deltagelse i spil. Bonussens omfang vil være tydeligt
beskrevet i hvert tilfælde af den konkrete bonus.

En bonus kan også være tilbudt i forbindelse med oprettelse af en Spilkonto eller ved en indbetaling på
Spillerens spilkonto. Reglerne vil være tydeligt beskrevet i ethvert tilfælde af det konkrete tilbud.

Når spiller aktiverer en bonus, indsættes bonusbeløbet på spilkontoen, og der kan spilles for bonusbeløbet. Det er ikke muligt at foretage en udbetaling, mens der er en eller flere aktive bonusser.

Der er ofte, men ikke altid, tilknyttet et gennemspilskrav til bonusser. De gennemspilskrav, som er tilknyttet de enkelte bonusser, vil fremgå af de særlige vilkår for den pågældende bonus, som Spilleren skal acceptere, førend bonussen tildeles.

Hvis de i tilbuddet beskrevne regler for den pågældende bonus ikke overholdes, bortfalder bonussen eller dele heraf.

Casinohouse.dk tilbyder i visse tilfælde en spiller bonus spins chancer for deltagelse i spil. Bonussens omfang og betingelser, herunder antal spins/chancer og værdien heraf, vil være tydeligt beskrevet i hvert tilfælde af det konkrete tilbud. Fælles for alle bonusser, bonus spins og kampagner er:
• Bonussen kan kun bruges én gang per CPR-nummer
• Indsatsen for de pågældende bonus, bonus spins eller kampagne er fastsat af Casinohouse.dk og vil blive vist tydeligt
• Et eventuelt gennemspilskrav vil være tydeligt indikeret for den pågældende bonus
• Bonusser kan ikke kombineres, med mindre andet er angivet
• Såfremt Casinohouse.dk har mistanke om at bonusser bliver misbrugt, forbeholder Casinohouse.dk sig retten til at annullere bonussen og gevinster vundet med den pågældende bonus
• Såfremt en spiller frivilligt vælger definitivt at slette en spilkonto med tilhørende resterende bonusser, bonus spins eller kampagner, vil disse gå tabt
• Alle yderligere betingelser på Casinohouse.dk er til hver en tid gældende

Casinohouse.dk kan ikke drages til ansvar, hvis en spiller ikke har mulighed for at anvende bonusser eller opfylde gennemspilskravene på grund af tekniske problemer eller lignende.

13. KLAGER

Såfremt en Spiller mener, at et spil ikke er gennemført i overensstemmelse med gældende lovgivning og betingelserne, kan Spilleren klage til Casinohouse.dk. En klage skal indeholde information om Kontoindehavers identitet (CPR-nummer, navn og adresse), samt begrundelse for det påklagede forhold. Klagen skal sendes til kundeservice@casinohouse.dk

Klager skal være Casinohouse.dk i hænde senest 30 dage efter tidspunktet, hvor Spilleren oplever fejlen hvorpå klagen er grundet.

Casinohouse.dk’s support vil senest efter 5 dage sende det første svar på klagen til Spilleren.
Hvis en klage ikke er afgjort inden 14 dage, vil Spilleren blive informeret om hvornår der forventes en afgørelse. Alle klager behandles individuelt og ud fra gældende regler og bestemmelser beskrevet i vilkårene. Får Spilleren medhold i en klage, kan udbetalingen aldrig udgøre mere end hvad Spilleren havde været berettiget til ved den oprindelige gevinstudbetaling umiddelbart efter tidspunktet, hvor spillet forlades. Casinohouse.dk arkiverer alle klagesager i minimum 2 år. Dette gælder både afviste klager og sager hvor Spilleren har fået medhold.

Casinohouse.dk er dagligt kontrolleret af Spillemyndigheden, som er ansvarlig for at sikre et ordentligt og reguleret spillemarked i Danmark, så spillere er beskyttet mod unfair og ulovligt spil. Spillemyndigheden fører endvidere løbende kontrol med Casinohouse.dk’s administration og afvikling af online spilleautomater.

Klager over afgørelser truffet af Casinohouse.dk kan påklages til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, www.naevneneshus.dk. De kan kontaktes direkte via email : nh@naevneneshus.dk. Se desuden klagevejledning på denne side. Bemærk at der kan forekomme gebyr (Fra kr. 100 – 400,-) og der skal som minimum være tabt en gevinst på mellem kr. 1.000 og kr. 100.000.

Casinohouse.dk henviser endvidere til Spillemyndighedens klagevejledning for spillere.

Casino House
SK Gaming ApS
Skjulhøj Allé 15
2720 Vanløse

www.casinohouse.dk

relax-vit.png
thunderkick-vit.png
redtiger-provider-logo-vit.png
netent-grey.png
Synot-provider-logo-vit.png
Reelplay-provider-logo-vit.png
fantasma-provider-logo-vit.png
yggdrasil-vit.png
ggames-provider-logo-vit.png
Evelution-vit.png
Hacksaw-provider-logo-vt.png
elk-vit.png
Playngo-vit.png
BTG-provider-logo-vit.png
Kalamba-provider-logo-vit.png
playson-provider-logo-vit.png
trustpilot.pngstars.pngnets.pngvisa.pngmastercard.pngmobile_pay.pngnem_id.pngspillemyndigheden_icon2.pngteen.pngstop_spillet.pngrofus.png

CasinoHouse.dk ejes og drives af SK Gaming ApS - CVR-nummer 37686611, med registreret kontor og operationelt kontor på Skjulhøj Allé 15, 2720 Vanløse.

Spillemyndigheden, der er en offentlig dansk tilsynsmyndighed under Skatteministeriet, har givet SK Gaming ApS tilladelser til at udbyde online kasino. Licensen j. nr. 19-0815058
hidhører fra tilladelse, gældende fra den 2. december 2020 indtil den 1. december 2025. For yderligere oplysninger vedrørende Spillemyndigheden, se https://spillemyndigheden.dk/.