TopSliderPrivatlivspolitik.jpg

Denne politik beskriver, hvordan Casino House behandler de personoplysninger, som Casino House indsamler i forbindelse med spil på hjemmesiden www.casinohouse.dk (herefter ”Casino House”).

1. DATAANSVARLIG

Det er SK Gaming ApS, CVR 37686611, Skjulhøj Allé 15, 2720 Vanløse, der er dataansvarlig for Casino House og behandling af personoplysninger, der er beskrevet i denne politik.

2. INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER

Casino House indsamler, lagrer og behandler personoplysninger om dig, når du opretter en spilkonto hos Casino House. Disse personoplysninger vil omfatte dit navn, cpr-nummer, adresse, brugernavn, password, e-mailadresse og telefonnummer. Der kan også være behov for at indsamle forskellige former for dokumentation, sammenfattet i punkt 3 nedenfor.

I forbindelse med afgivelsen af oplysninger vil det altid fremgå, hvorvidt afgivelsen er frivillig eller nødvendig for gennemførelsen af den ønskede handling. Oplysningerne indsamles som udgangspunkt direkte fra dig, men Casino House kan også modtage oplysninger fra andre kilder såsom Registret Over Frivilligt Udelukkede Spillere (ROFUS).

3. HVORFOR BEHANDLER CASINO HOUSE DINE OPLYSNINGER?

De personoplysninger, som du afgiver i forbindelse med spil hos Casino House, behandles til følgende formål:
• Udbud af spil

De oplysninger, som du afgiver til Casino House ved registreringen, er nødvendige for oprettelsen af din Spilkonto, for etablering og gennemførelse af spil, for at gennemføre betalinger samt for at udbetale vundne gevinster. Casino House er ved lov forpligtet til at behandle de oplysninger, som du afgiver, eller som indhentes ved egen drift, fortroligt – herunder oplysninger om de valgte produkter.

Casino House er forpligtet til løbende at overvåge dine transaktioner med det formål at identificere uhensigtsmæssig spiladfærd. Vurderer Casino House, at du udviser tegn på spilmisbrug, vil Casino House kontakte og rådgive dig om behandlingsmuligheder.

Casino House er ligeledes lovmæssigt forpligtet til løbende at opdatere og ajourføre dokumenter, data og andre oplysninger om dig og er i den forbindelse berettiget til at anmode om, at du fremsender yderligere dokumentation. Som yderligere dokumentation kan vi anmode dig om at indsende:
• Billede af underskrevet kreditkorts for- og bagside eller anden dokumentation for ejerskab af udbetalingsbankkontoen
• Billedlegitimation, herunder pas og kørekort
• Sundhedskort
• Vielses- eller navneændringsattest
• Forbrugsregninger
• Kontoudtog
• Engagementsoversigt

Markedsføring og nyhedsbreve
Hvis du har afgivet samtykke hertil, vil Casino House sende dig e-mails, SMS'er og nyhedsbreve fra Casino House med information om bl.a. aktuelle kampagner, konkurrencer og nyheder. Casino House sender dig alene markedsføringsmateriale, hvis du forinden har afgivet dit udtrykkelige samtykke.

Hvis du ikke ønsker at modtage e-mails, SMS og nyhedsbreve fra Casino House, kan du til enhver tid afmelde dette under ’Min konto’ – ’ Personlige informationer’, eller ved at rette henvendelse pr. e-mail til Casino Houses Kundeservice på kundeservice@casinohouse.dk. Det er ligeledes muligt at afmelde dig Casino Houses nyhedsbrev, ved at benytte ”afmeld nyhedsbrev” nederst i nyhedsbrevet.

Vi gør opmærksom på, at brug af personoplysninger til fremsendelse af markedsføringsmateriale kun finder sted, hvis du forinden har afgivet dit udtrykkelige samtykke, medmindre loven giver mulighed for, at vi kan kontakte dig uden samtykke. I dette tilfælde vil vores grundlag for behandlingen af dine personoplysninger være Casino Houses legitime interesse i at foretage markedsføring.

Kundeservice og Kommunikation
Når du henvender dig til Casino Houses Kundeservice eller kommunikerer med Casino House i anden sammenhæng, indsamler og behandler Casino House de oplysninger, som du afgiver, med henblik på at behandle dine henvendelser. Vi opfordrer dig til ikke at afgive følsomme personoplysninger, medmindre det er strengt nødvendigt for behandlingen af din henvendelse. I så fald bør oplysningerne alene sendes i krypteret form.

Brug af Casinohouse.dk
Casino House har adgang til oplysninger om besøgende på vores hjemmeside. Når du har besøgt Casino Houses hjemmeside, indsamler vi følgende oplysninger om dig:

• De sider hos Casino House, som du har besøgt, hvornår og hvor længe
• Browsertype
• IP-adresse

Vi indsamler ligeledes oplysninger om registrerede spilleres brug af casinohouse.dk herunder bl.a.:

• Ind- og udbetalinger til kontoen
• Spiltransaktioner
• Spillers produktvalg og øvrige anvendelse af casinohouse.dk

De indsamlede data bruges til at forbedre oplevelsen på casinohouse.dk herunder til at sikre, at spillene afvikles korrekt og at registrerede spillere tilbydes den type produkter, som generelt er mest populære blandt spillerne.

Vi kan ikke se, hvor du kommer fra eller surfer hen på internettet, når du forlader vores site.

Andre formål
Ud over ovenstående formål kan Casino House ligeledes behandle dine personoplysninger med henblik på at opfylde lovmæssige forpligtelser eller for at fastlægge og påberåbe eventuelle retskrav.

4. HVEM DELER CASINOHOUSE DINE PERSONOPLYSNINGER MED?

Casino House videregiver ikke dine personoplysninger til tredjeparter uden din tilladelse. Under visse omstændigheder, og i henhold til lovgivningen, kan det dog være nødvendigt at videregive personoplysninger til offentlige myndigheder eller politiet. Eksempelvis kan oplysninger videregives til politiet eller SØIK i tilfælde af mistanke om svig eller tilknytning til hvidvask eller terrorfinansiering.

Casino House videregiver personoplysninger til Casino Houses leverandører, som leverer ydelser på Casino Houses vegne, fx i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve. Disse leverandører behandler alene personoplysninger på Casino Houses vegne og i overensstemmelse med Casino Houses instruks og kan således ikke behandle personoplysninger til egne formål eller på anden vis disponere over personoplysningerne.

5. COOKIES

Casino House anvender cookies på hjemmesiden og applikationer. Disse kan indsamle personoplysninger. Anvendelse af cookies og behandlingen af personoplysninger i den forbindelse er nærmere beskrevet i Casino Houses cookiepolitik, som kan findes på casinohosue.dk under ”Cookiepolitik”.

6. TILBAGEKALDELSE AF SAMTYKKE

Du kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke, som du måtte have afgivet til Casino House. Casino House vil herefter slette personoplysningerne, medmindre vi kan eller skal fortsætte behandlingen på et andet legitimt grundlag, herunder hvis Casino House er forpligtet til at opbevare oplysningerne i medfør af gældende ret. Tilbagekaldelse af samtykke kan dog medføre, at det ikke længere vil være muligt for os at tilbyde samme produkter og services til dig.

Tilbagekaldelse af samtykke til vores nyhedsbrev kan ske via afmeldingslink direkte i henvendelsen.

7. DINE RETTIGHEDER

Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger Casino House behandler om dig, og til hvilket formål oplysningerne behandles. Du kan få adgang til dine oplysninger ved at kontakte Casino Houses Kundeservice.

Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med nærværende persondatapolitik, herunder til brug for din Spilkonto, ligesom du har ret til at kræve berigtigelse og sletning af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på anden måde behandlet i strid med gældende ret.

Du har ligeledes ret til at gøre indsigelse mod, at dine personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, som nævnt i nærværende persondatapolitiks afsnit 3 om Markedsføring og Nyhedsbreve samt afsnit 6 om muligheden for Tilbagekaldelse af samtykke. Spillere, der ønsker at benytte sig af disse rettigheder, kan rette henvendelse til:

Casino House
Att.: Dataansvarlig
Skjulhøj Allé 15
2720 Vanløse
E-mail: kundeservice@casinohouse.dk

8. SIKKERHED

Casino House behandler alle personoplysninger fortroligt, og oplysningerne vil kun være tilgængelige for et begrænset og relevant antal medarbejdere hos Casino House, der er instrueret i, hvordan personoplysninger skal behandles i henhold til gældende ret.

9. OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER

Casino House opbevarer dine personoplysninger i 5 år (lovkrav efter den gældende hvidvasklov) efter ophøret af kundeforholdet mellem dig og Casino House, medmindre en fortsat opbevaring af oplysningerne er nødvendig for Casino Houses efterlevelse af lovmæssige forpligtelser, herunder forpligtelser i medfør af den til enhver tid gældende hvidvasklov.

10. LINKS TIL ANDRE WEBSITES MV.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre websites eller til integrerede websites. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers websites eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personoplysninger. Når du besøger andre websites, opfordres du til at læse indehaverens politik med hensyn til beskyttelse af personoplysninger samt andre relevante politikker.

11. KONTAKT

Hvis du har spørgsmål til eller ønsker at klage over behandlingen af personoplysninger, kan du altid kontakte Casino House via nedenstående e-mailadresse. Du kan også rette henvendelse til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

Casino House
Att: Dataansvarlig
Skjulhøj Allé 15
2720 Vanløse
E-mail: kundeservice@casinohouse.dk

Privatlivsvilkår gældende fra 11. januar 2021

thunderkick-vit.png
netent-grey.png
redtiger-provider-logo-vit.png
pg-provider-logo-vit.png
Synot-provider-logo-vit.png
Reelplay-provider-logo-vit.png
fantasma-provider-logo-vit.png
yggdrasil-vit.png
relax-vit.png
ggames-provider-logo-vit.png
Evelution-vit.png
Playngo-vit.png
Hacksaw-provider-logo-vt.png
BTG-provider-logo-vit.png
Kalamba-provider-logo-vit.png
playson-provider-logo-vit.png
trustpilot.pngstars.pngnets.pngvisa.pngmastercard.pngmobile_pay.pngnem_id.pngspillemyndigheden_icon2.pngteen.pngstop_spillet.pngrofus.png

CasinoHouse.dk ejes og drives af SK Gaming ApS - CVR-nummer 37686611, med registreret kontor og operationelt kontor på Skjulhøj Allé 15, 2720 Vanløse.

Spillemyndigheden, der er en offentlig dansk tilsynsmyndighed under Skatteministeriet, har givet SK Gaming ApS tilladelser til at udbyde online kasino. Licensen j. nr. 19-0815058
hidhører fra tilladelse, gældende fra den 2. december 2020 indtil den 1. december 2025. For yderligere oplysninger vedrørende Spillemyndigheden, se https://spillemyndigheden.dk/.